Thứ ba, 28/07/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Cán bộ công chức
Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015 

Ngày 31/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2822/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015

Thông báo đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014 
Thông báo Kế hoạch dự thi nâng ngạch lên ngạch Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính năm 2013 
Quyết định cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014 
Hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014 
Thông báo về kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lwn kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thứ 2) 
Hướng dẫn đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2013. 
Thông báo danh sách cán bộ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 2011 – 2012 
Thông báo dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 
Thông báo dự thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên năm 2011 
Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 
Thông báo danh sách viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 
Thông báo thời gian, địa điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 
Danh sách viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thứ 2) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
Danh sách viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (bổ sung) 
Chỉ tiêu dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đối với viên chức 
Công văn 2071/SNV-ĐTBDTD ngày 31/10/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Quyết định phân bổ chỉ tiêu (bổ sung) dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011-2012 
Công văn số 1751/SNV-ĐTBD ngày 25/9/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 
Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm lưu trữ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) năm 2011 
Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính năm 2010 
Hướng dẫn số 1607/HD-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Công văn số 1013/SNV-ĐTBD ngày 28/7/2010 về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2010 
Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2010 
Đào tạo, bồi dưỡng
Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 

Ngày 04/02/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 250/TB-HĐTNN về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2015-2016 
Đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014 
Thông báo kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014. 
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 2 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông 

Ngày 27/7/2015, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội ban hành Thông báo số 32/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 2 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập bực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015 
Xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy thi đối với thí sinh Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 
Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015 
Thông báo thời gian, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2015 
Nâng ngạch
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013 

Ngày 12/5/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 886/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013

Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 
Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, số phòng thi và sơ đồ phòng thi của kỳ thi nâng ngạch công chức TP năm 2014 
Đính chính ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành ngạch chuyên viên, thi nâng ngạch công chức năm 2015 
Công chức nguồn
Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người được đào tạo thí điểm công chức nguồn khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013, đã trúng tuyển vào công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. 

Ngày 18/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 463/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người được đào tạo thí điểm công chức nguồn khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013, đã trúng tuyển vào công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Bổ sung danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2014 
Triệu tập học viên công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014 
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014 
Phân công học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2014 đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố 
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội