Thứ hai, 26/01/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Cán bộ công chức
Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015 

Ngày 31/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2822/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015

Thông báo đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2014 
Thông báo Kế hoạch dự thi nâng ngạch lên ngạch Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính năm 2013 
Quyết định cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2014 
Hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014 
Thông báo về kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lwn kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thứ 2) 
Hướng dẫn đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2013. 
Thông báo danh sách cán bộ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 2011 – 2012 
Thông báo dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 
Thông báo dự thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên năm 2011 
Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 
Thông báo danh sách viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 
Thông báo thời gian, địa điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 
Danh sách viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thứ 2) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
Danh sách viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (bổ sung) 
Chỉ tiêu dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đối với viên chức 
Công văn 2071/SNV-ĐTBDTD ngày 31/10/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Quyết định phân bổ chỉ tiêu (bổ sung) dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011-2012 
Công văn số 1751/SNV-ĐTBD ngày 25/9/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 
Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm lưu trữ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) năm 2011 
Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính năm 2010 
Hướng dẫn số 1607/HD-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Công văn số 1013/SNV-ĐTBD ngày 28/7/2010 về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2010 
Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2010 
Đào tạo, bồi dưỡng
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Ngày 14/01/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 75/SNV-ĐTBDTD về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bổ sung danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2014 
Triệu tập học viên công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014 
Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2015-2016 
Đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014 
Tuyển dụng
Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015 

Ngày 15/01/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 77/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sơ, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015 
Thông báo số 3034/TB-SNV 
Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2014 
Thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2014 
Đề bạt, bổ nhiệm
2585/QĐ-UB. Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Ưu đãi, Khuyến khích và Đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội 
Khen thưởng, kỷ luật
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014 

Ngày 07/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2588/SNV-VTLT về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014.

Danh sách 123 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện năm 2013 
UBND Thành phố khen thưởng thành tích công tác cho các đơn vị trực thuộc 
Hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã 
35/2005/NĐ-CP. Nghị định của Chính phủ Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 
THÔNG BÁO
Mời họp triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội