Thứ hai, 21/04/2014
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Cán bộ công chức
Hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014 

Ngày 01/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 735/SNV-ĐTBDTD về việc hoàn thiện và nộp hồ sơ của công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức năm 2014

Thông báo về kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lwn kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thứ 2) 
Hướng dẫn đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2013. 
Thông báo danh sách cán bộ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 2011 – 2012 
Thông báo dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2011 
Thông báo dự thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên năm 2011 
Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 
Thông báo danh sách viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 
Thông báo thời gian, địa điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 
Danh sách viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thứ 2) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
Danh sách viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (bổ sung) 
Chỉ tiêu dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đối với viên chức 
Công văn 2071/SNV-ĐTBDTD ngày 31/10/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Quyết định phân bổ chỉ tiêu (bổ sung) dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011-2012 
Công văn số 1751/SNV-ĐTBD ngày 25/9/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 
Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm lưu trữ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) năm 2011 
Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, trình độ và phí dự tuyển công chức hành chính năm 2010 
Hướng dẫn số 1607/HD-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Sở Nội vụ Hà Nội 
Công văn số 1013/SNV-ĐTBD ngày 28/7/2010 về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2010 
Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2010 
Đào tạo, bồi dưỡng
Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức thuộc thành phố Hà Nội năm 2014 

Ngày 08/4/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 797/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho công chức   thuộc thành phố Hà Nội năm 2014

Thông báo triệu tập học viên Lớp công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 - 2014 của thành phố Hà Nội 
Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự đào tạo thí điểm công chức nguồn bổ sung giai đoạn 2013 – 2014 của thành phố Hà Nội 
CV số 2626/SNV-ĐTBDTD của Sở Nội vụ Hà Nội 
Thông báo thi nâng ngạch Bảo tàng viên, Thư viện viên lên ngạch Bảo tàng viên chính, Thư viện viên chính năm 2011 
Tuyển dụng
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 

Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013 
Quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013 
Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 
Đề bạt, bổ nhiệm
2585/QĐ-UB. Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Ưu đãi, Khuyến khích và Đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội 
Khen thưởng, kỷ luật
Danh sách 123 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện năm 2013 
UBND Thành phố khen thưởng thành tích công tác cho các đơn vị trực thuộc 
Hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã 
35/2005/NĐ-CP. Nghị định của Chính phủ Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 
THÔNG BÁO
Mời họp triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội