Thứ hai, 30/11/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
In tin bài   
Giải quyết chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù

Ngày 07/02/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù của thành phố Hà Nội.

Theo đó, quy định đối tượng được hưởng thù lao là những người đã nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội đặc thù cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Mức thù lao cụ thể như sau:

- Hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong Thành phố theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 12/03/2012 của UBND Thành phố: 5,4 lần mức lương tối thiểu.

- Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong huyện: 3,6 lần mức lương tối thiểu.

- Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã: 1,5 lần mức lương tối thiểu.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2013

 
File gửi kèm:
- qdub-916-2013-01-signed.pdf
CÁC TIN KHÁC
Giải quyết chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù
Giấy mời Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghỉ tổng kết công tác ngành Nội vụ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Công văn số 101/SNV-ĐTBDTD về việc lập danh sách và hoàn thiện nộp hồ sơ viên chức dự thi nâng ngạch từ ngạch lưu trữ viên lên ngạch lưu trữ viên chính năm 2011
Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố
Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC
Quay trở lại
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội