Thứ tư, 04/03/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
In tin bài   
Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015

Nội dung chi tiết xem văn bản kèm theo
 
File gửi kèm:
- Chuong trinh 08.pdf
CÁC TIN KHÁC
Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội
Kế hoạch số 39-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU khóa XV
Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy khóa XV
Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 của Bộ Nội vụ
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Quyết định 2492/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội
Quay trở lại
THÔNG BÁO
Mời họp triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội