Thứ sáu, 27/11/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
In tin bài   
Công văn số 1300/SNV-ĐTBD&QLCBCC ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Sở Nội vụ Hà Nội
Về việc kiểm tra chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác Thanh tra xây dựng và công chức cấp xã năm 2011

Ngày 24/02/2011, sở Nội vụ đã có Công văn số 219/SNV-ĐTBD hướng dẫn sở, ngành, quận, huyện đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2011;

Ngày 09 tháng 6  năm 2011, trên cơ sở tổng hợp đề nghị đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, sở Nội vụ Hà Nội có Công văn số 916/SNV-ĐTBD&QLCBCC đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác Thanh tra xây dựng và công chức cấp xã năm 2011;

Đến nay, nhìn chung các cơ quan, đơn vị qua cân đối chỉ tiêu biên chế Thành phố giao, số có mặt và nhu cầu cần tuyển, tổng hợp và báo cáo về sở Nội vụ đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác Thanh tra xây dựng và công chức cấp xã năm 2011; tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị đến nay vẫn không báo cáo đúng theo quy định tại các văn bản do sở Nội vụ hướng dẫn;

Để việc tuyển dụng công chức hành chính, công chức làm công tác Thanh tra xây dựng và công chức cấp xã năm 2011 được thực hiện đúng thời gian dự kiến, sở Nội vụ thông báo kết quả tổng hợp đăng ký tuyển dụng công chức trên Website của sở Nội vụ Hà Nội http://sonoivu.hanoi.gov.vn để các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đối chiếu với đề nghị của cơ quan, đơn vị mình; nếu có vấn đề gì, đề nghị sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo về sở Nội vụ qua phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Quản lý công cán bộ, công chức để tổng hợp.

Điện thoại liên hệ: 0437347573 hoặc 0913091988;

Sở Nội vụ không đưa vào biểu tổng hợp những đơn vị báo cáo đăng ký không đúng quy định.

Hạn cuối để các cơ quan, đơn vị báo cáo thay đổi, điều chỉnh (nếu có đề nghị): Trước ngày 17/8/2011; Sau thời gian trên, sở Nội vụ không nhận báo cáo cáo thay đổi, điều chỉnh của các cơ quan, đơn vị;

 
File gửi kèm:
- 1300.pdf
- CC Thanh tra Xay dung 12-8-2011.xls
- Cong chuc hanh chinh nam12- 8- 2011.xls
- Cong chuc xa 12-8-2011.xls
- TONG HOP CO QUAN-DON VI BAO CAO THEO QUY DINH.xls
CÁC TIN KHÁC
Công văn số 1300/SNV-ĐTBD&QLCBCC ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết đinh 2957/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội
Quyết định việc bổ sung một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục quy định tại Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội
Hướng dẫn số 1110/HDLS:NV-GD ngày 07/7/2011 hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2011
Giấy mời họp thẩm định chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường THCS, Tiểu học và Mầm non năm 2011
Quyết định điều chỉnh, bổ sung công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010
Quay trở lại
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội