Thứ sáu, 27/11/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
In tin bài   
Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012

       Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Liên Sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 1199 /HD-LS: NV-GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012. Do có thay đổi về thời gian các bước tiến hành tuyển dụng vì vậy liên sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 1199a/HD-LS: NV-GD&ĐT thay thế Hướng dẫn 1199/HD-LS: NV-GD&ĐT

 

Thực hiện Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 05/07/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2012;

Liên sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể hình thức tuyển dụng và tiến độ thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập năm 2012 như sau:

         I. VỀ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, GIÁM SÁT TUYỂN DỤNG:

            1. UBND quận, huyện, thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) để giúp UBND quận, huyện. thị xã tổ chức tuyển dụng và Ban giám sát để giám sát việc tổ chức tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã theo thẩm quyền có trách nhiệm  thành lập các Ban giúp việc theo quy định, cụ thể: Ban đề, ban kiểm tra sát hạch, ban coi, ban phách, ban chấm và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các ban giúp việc (Tiêu chuẩn giám thị, giám khảo và thành viên các ban của HĐTD thực hiện theo Quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

            2. Đăng ký dự tuyển và xét trúng tuyển theo chỉ tiêu giáo viên của từng bộ môn, chỉ  tiêu nhân viên của từng tr­ường. Thời gian tổ chức, thực hiện theo quy định chung tại H­ướng dẫn này.

            - Phải có bản danh mục hồ sơ theo quy định để biên nhận cho thí sinh khi nộp hồ sơ.

            3. Hình thức tuyển dụng:

a) Xét tuyển đặc cách đối với giáo viên mầm non có kinh nghiệm giảng dạy và thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen.

Đối với giáo viên mầm non: Chỉ xét tuyển đặc cách đối với những người là giáo viên mầm non đang hợp đồng giảng dạy tại trường  mầm non công lập, mầm non công lập tự chủ được giao chỉ tiêu tuyển dụng, hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội 3 năm liên tục trở lên, thời gian được tính tròn theo năm tính đến ngày 01/07/2012 (không cộng thời gian công tác ở nơi khác vào xét tuyển đặc cách)

b) Xét tuyển đối với các đối tượng còn lại.

 

II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:

 

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan, cá nhân phụ trách

1

Từ ngày 05/07/2012

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, trang Web của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã

2

 

 

 

Trước ngày 15/07/2012

 

-Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD); Ban Giám sát.

- Họp HĐTD, căn cứ vào chỉ tiêu đã được phê duyệt, thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng trên chuẩn tại các trường có nhu cầu, thông báo, niêm yết chỉ tiêu, đối t­ượng, điều kiện tuyển dụng của đơn vị tại trụ sở UBND quận, huyện, thị xã và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng.

UBND quận, huyện, thị xã ; HĐTD quận, huyện, thị xã.

3

Từ 16/07/2012 đến 17 giờ ngày 10/08/2012

Thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển (Để tránh tình trạng nộp hồ sơ ảo, khi nộp hồ sơ yêu cầu thí sinh nộp ngay bản chính bằng tốt nghiệp)

UBND quận, huyện, thị xã thành lập bộ phận thu hồ sơ để  thực hiện.

4

Từ 13/08/2012 đến hết ngày 14/08/2012

Tổng hợp danh sách thí sinh dự xét tuyển đặc cách, danh sách thí sinh dự xét tuyển theo từng chỉ tiêu, từng trường.

HĐTD các đơn vị

5

Từ 13/08/2012 đến 14/08/2012 (Thời gian cụ thể có thông báo sau)

 Tập huấn và h­ướng dẫn  về công tác tuyển dụng, nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch tại sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT, sở Nội vụ, lãnh đạo HĐTD và Ban Giám sát.

6

 

 

Ngày 15/08/2012

- Duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

- Họp các ban, các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức phần kiểm tra, sát hạch.

 

HĐTD, các ban giúp việc HĐTD.

7

 Ngày 16/08/2012

 

 

 

 

 

 

- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và thí sinh xét tuyển đặc cách theo từng chỉ tiêu của từng trường; thông báo những chỉ tiêu được chuyển nguyện vọng đến và đi (Áp dụng chuyển đến trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển dụng hoặc chuyển đi trong trường hợp chỉ tiêu tuyển dụng không còn do có thí sinh diện đặc cách đăng kí bằng hoặc nhiều hơn chỉ tiêu).

 

 

 

HĐTD các đơn vị

8

Từ  ngày 16/08/2012 đến 17h ngày 17/08/2012

 

- Nhận đơn xin chuyển đổi nguyện vọng - Chốt biên bản xin chuyển đổi nguyện vọng đăng ký tuyển dụng vào 17h ngày 17/08/2012.

HĐTD các đơn vị

9

 

 

Ngày 20/08/2012

- Tập trung thí sinh, công bố danh sách dự tuyển chính thức chi tiết đến từng chỉ tiêu của từng trường gồm: Danh sách xét tuyển đặc cách và Danh sách xét tuyển.

- Thông báo danh sách, số báo danh, nội quy, thời gian, phòng thi, địa điểm… tổ chức phần kiểm tra, sát hạch của HĐTD cho thí sinh diện xét tuyển.

- Phổ biến nội dung, hình thức tổ chức kiểm tra, sát hạch về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với thí sinh diện xét tuyển.

- Kiểm tra các khâu chuẩn bị cho tổ chức phần kiểm tra, sát hạch

HĐTD các đơn vị.

10

 

Từ ngày 25/08/2012 đến 04/09/2012

 

- Tổ chức sát hạch thông qua thực hành năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thống nhất toàn thành phố về thời gian tổ chức cho thí sinh làm bài soạn tiết dạy của giáo viên và làm bài thực hành của nhân viên bắt đầu 8 giờ 30 phút ngày 25/08/2012. Tổ chức phần giảng một tiết trên lớp đối với ngạch giáo viên từ chiều 25/08/2012.

- Làm phách bài soạn phần thực hành.

- Chấm bài soạn phần thực hành.

- Sau khi lên điểm, niêm phong kết quả điểm phần soạn giáo án và giảng dạy thì HĐ tuyển dụng mới được thu bảng điểm học tập, tốt nghiệp của thí sinh.

- HĐTD tổ chức xét tuyển đặc cách, xét tuyển (trên bảng điểm, hồ sơ)

- Tổng hợp điểm xét tuyển cho thí sinh.

HĐTD, các ban của HĐTD; Ban Giám sát

 

11

Ngày 05/09/2012.

 

Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách, kết quả điểm xét tuyển.

Ban sát hạch, HĐTD.

12

 

Từ ngày 05/09/2012 đến 11/09/2012

Nhận và giải quyết đơn khiếu nại, của thí sinh về điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch, chế độ ­ưu tiên hoặc các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng (nếu có).

HĐTD các đơn vị.

13

Từ ngày 12/09/2012 đến 14/09/2012

Duyệt kết quả tuyển dụng; trình UBND quận, huyện, thị xã Quyết định công nhận.

HĐTD, UBND quận, huyện, thị xã.

14

Từ ngày 17/09/2012 đến 18/09/2012

 

Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển và giao cho Hiệu trưởng các đơn vị hợp đồng làm việc các thí sinh trúng tuyển; báo cáo kết quả tuyển dụng về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ.

UBND quận, huyện, thị xã.

15

Sau khi hoàn thiện tuyển dụng

L­ưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

 

Phòng Nội vụ các đơn vị

           

* Về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày 11/09/2102, HĐTD, Ban Giám sát và các ban giúp việc của HĐTD phải tổ chức tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

            * HĐTD các quận huyện căn cứ hướng dẫn, xây dựng Kế hoạch chi tiết (nhưng không được khác các mốc thời gian quy định trong hướng dẫn này) thông báo công khai để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Hội đồng tuyển dụng báo cáo về sở Nội vụ, sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.

 

 
File gửi kèm:
- HD1199a_signed.pdf
CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012
Quyết định 3006/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2012
Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2012
Danh mục tài liệu thi công chức cấp xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2012
Công văn số 873/SNV-ĐTBDTD ngày 29/5/2012 của Sở Nôi vụ Hà Nội
Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2012
Quyết định1441/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2011
Quay trở lại
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội