Thứ năm, 07/05/2015
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Tuyển dụng
Hướng dẫn tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ thi tuyển công chức hành chính Thành phố Năm 2015 (06/05/2015)

Ngày 06/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 831/HD-HĐTT về vệc tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ thi tuyển công chức hành chính Thành phố Năm 2015

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 (22/04/2015)

Ngày 22/4/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dân số 747/HD-SNV về việc xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 (22/04/2015)

Ngày 21/4, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 735 vể việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 (22/04/2015)

Ngày 21/4/2015, Hội đồng thi tuyển công chức  năm 2015 ban hành văn bản số 723/LT-HĐTD về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2015 (21/04/2015)

Ngày 16/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo số 680/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2015

Nội dung ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2015 (13/04/2015)

Ngày 10/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Quyết định số 2233/QĐ-HĐKTST về việc phê duyệt nội dung ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2015

Thông báo danh sách thí sinh ĐK dự thi công chức năm 2015, sau khi HĐTT kiểm tra sửa chữa (06/04/2015)

Ngày 06/4/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 625/TB-HĐTT về việc thông báo danh sách thí sinh ĐK dự thi công chức năm 2015, sau khi HĐTT kiểm tra sửa chữa

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi (31/03/2015)

Ngày 30/3/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành văn bản số 570/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015 (31/03/2015)

Ngày 26/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 541/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết (16/03/2015)

Ngày 16/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 452/TB-HĐTT về kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối 
THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại trực phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội