Chủ nhật, 20/04/2014
TRANG CHỦLIÊN HỆSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?
Rất đầy đủ
Tàm tạm
Quá ít
 
Tuyển dụng
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (25/03/2014)

Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã (25/03/2014)

Ngày 24/3/2014, Sở Nội vụ  Hà Nội ban hành Công văn số 648/SNV-ĐTBDTD về việc hướng dẫn tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã  thay thế công văn số 609/SNV-ĐTBDTD ngày 20/3/2014 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013 (17/03/2014)

Ngày 17/3/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 550/SNV-ĐTBDTD về việc công khai hệ thống ngân hàng câu  hỏi thi tuyển công chức cấp xã năm 2013.

Quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013 (28/02/2014)

Ngày 28/02/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị tấn không qua thi tuyển thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 (21/02/2014)
Ngày 21/02/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản 360/TB-SNV về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013
Quy định về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013 (20/02/2014)

Ngày 19/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung cụ thể về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013 (24/01/2014)

Ngày 23/01/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 303/QĐ-SNV về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013.

Hướng dẫn bổ sung thời gian điều chuyển nguyện vọng thi tuyển đối với người đăng ký vào chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi (17/01/2014)

Phúc đáp Công văn số 03/HĐTD ngày 15/01/2014 của UBND quận Ba Đình về việc đề nghị xác định thời điểm tiếp nhận đơn chuyển nguyện vọng sang chỉ tiêu khác của thí sinh dự tuyển đối với chỉ tiêu có người dự tuyển không qua thi; Theo đề nghị của một số quận, huyện về việc bổ sung thời gian điều chuyển nguyện vọng thi tuyển đối với người đăng ký vào chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi;

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014 (15/01/2014)

Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 122/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014.

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính (10/01/2014)

Ngày 10/01/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 83/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011 đối với viên chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang cuối 
THÔNG BÁO
Mời họp triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013
Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
SỞ NỘI VỤ TP HÀ NỘI
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội