Lịch công tác lãnh đạo Sở

Lịch tuần Lãnh đạo Sở (Từ ngày 19/01/2015 đến 25/01/2015)

Ngày đăng 19/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 733
Thứ Thời gian Giám đốc Trần Huy Sáng Phó giám đốc Phùng Văn Thiệp Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Việt Phó giám đốc Ngô Anh Tuấn ...

Lịch tuần Lãnh đạo Sở (Từ ngày 12/01/2015 đến 18/01/2015)

Ngày đăng 12/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 386
Thứ Thời gian Giám đốc Trần Huy Sáng Phó giám đốc Phùng Văn Thiệp Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Việt Phó giám đốc Ngô Anh Tuấn ...

Lịch tuần Lãnh đạo Sở (Từ ngày 05/01/2015 đến 11/01/2015)

Ngày đăng 05/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 351
Thứ Thời gian Giám đốc Trần Huy Sáng Phó giám đốc Phùng Văn Thiệp Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Việt Phó giám đốc Ngô Anh Tuấn ...

Lịch tuần Lãnh đạo sở (Từ ngày 05/01/2015 đến 11/01/2015)

Ngày đăng 05/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 343
Thứ Thời gian Giám đốc Trần Huy Sáng Phó giám đốc Phùng Văn Thiệp Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Việt Phó giám đốc Ngô Anh Tuấn ...

Lịch tuần Lãnh đạo Sở (Từ ngày 22/12/2014 đến 28/12/2014)

Ngày đăng 24/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 376
Thứ Thời gian Giám đốc Trần Huy Sáng Phó giám đốc Phùng Văn Thiệp Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Việt Phó giám đốc Ngô Anh Tuấn ...