văn thư - lưu trữ

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Ngày đăng 15/12/2015 | 12:00 AM  | View count: 2829
Ngày 09/12/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3097/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015.

Triệu tập hội nghị tập huấn công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 25/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 606
Ngày 21/8/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1865/SNV-CCVTLT về triệu tập hội nghị tập huấn công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm giai đoạn 2015-2020

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Ngày đăng 28/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 830
Ngày 23/7/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1597/ SNV-CCVTLT về việc chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Hướng dẫn thực hiện giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 AM  | View count: 2954
Ngày 08/6/2015, Sở Nội vụ   Hà Nội ban hành văn bản số 1133/SNV-CCVTLT về việc hướng dẫn thực hiện giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Ngày đăng 05/01/2015 | 04:38 PM  | View count: 1876
Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành...