thanh tra

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018

Ngày đăng 25/01/2018 | 03:35 PM  | View count: 8310
Ngày 24/1, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công vụ băm 2018. Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của...

Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2017

Ngày đăng 20/03/2017 | 08:38 AM  | View count: 1150
Ngày 10/3/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017

Hà Nội xác định 2017 là Năm kỷ cương hành chính

Ngày đăng 01/01/2017 | 10:28 AM  | View count: 393
Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 484-TB/TU ngày 5-12-2016 về kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của TP Hà Nội.