thông báo

Sở Nội vụ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:21 AM  | View count: 781
Ngày 13/9/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2326/SNV-VP về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức

Ngày đăng 08/09/2017 | 04:29 PM  | View count: 2095
Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2239/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng ngạch công chức.

Thông báo tham dự lớp bồi dưỡng về Quản lý và Phát triển đô thị do chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy

Ngày đăng 14/08/2017 | 10:03 AM  | View count: 665
Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2037/TB-SNV về việc tham dự lớp bồi dưỡng về Quản lý và Phát triển đô thị.

Kiện toàn Bộ phận tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/02/2017 | 03:13 PM  | View count: 1868
Ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 1581/QĐ-SNV về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Thông báo đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ

Ngày đăng 09/06/2016 | 04:36 PM  | View count: 1356
Ngày 06/6/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1293/TB-SNV về việc đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ

Tiếp tục Kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân lực đợt 2 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày đăng 26/05/2016 | 10:37 AM  | View count: 4331
Ngày 24/5, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội ban hành Thông báo số 66/TB-ĐSHN về việc Kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân lực đợt 2 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai...

Thông báo thời gian thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày đăng 06/05/2016 | 03:59 PM  | View count: 3649
Ngày 01/03/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có Thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị...

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày đăng 26/04/2016 | 03:55 PM  | View count: 4632
Ngày 01/3/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát...

Thông báo tuyển dụng nhân lực Đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng 01/03/2016 | 04:55 PM  | View count: 38892
Ngày 01/3/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội ban hành Thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực Đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị...

Hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 22/02/2016 | 11:09 AM  | View count: 12165
Ngày 19/02/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 312/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2015