thông báo

Thông báo đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ
Ngày đăng 09/06/2016 | 04:36  | View count: 1327

Ngày 06/6/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1293/TB-SNV về việc đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thực hiện Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

          Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thông báo tới các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động dịch vụ lưu trữ; các tổ chức và cá nhân thành lập, đăng ký hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội) chưa đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, đề nghị nhanh chóng tiến hành đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ, số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: 0437736750 - 304) để Sở Nội vụ theo dõi và quản lý hoạt động theo quy định của pháp luật.

          Thời gian đăng ký từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

Lưu ý: các tổ chức, cá nhân khi đến đăng ký mang theo bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh để Sở Nội vụ đối chiếu.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội xin trân trọng thông báo./.