thông báo

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng
Ngày đăng 13/12/2017 | 04:51  | View count: 1753

Ngày 12/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp

Ngày 12/12/2017,  Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội và đồng chí Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, Ban Lãnh đạo NHNNTP Hà Nội và Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh; Ban Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội và Chi cục THADS quận, huyện, thị xã và các TCTD trên địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đánh giá của Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội, qua 2 năm triển khai thực hiện Quy chế, công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả công tác thi hành án liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng ngày càng cao. Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đã đáp ứng yêu cầu, triển khai đúng phạm vi điều chỉnh, đúng đối tượng áp dụng, đạt kết quả tích cực. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nguyên tắc và phương thức phối hợp, không để xảy ra thiếu sót, vi phạm. Qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự nói chung và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thực hiện tốt Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu. Tuy nhiên trong việc thực hiện vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, cần tiếp tục giải quyết những vướng mắc, tồn tại, nâng cao hiệu quả của quy chế phối hợp.

Thay mặt cho hai cơ quan, Đồng chí Trần Quốc Thái - Phó cục trưởng cục Thi hành án dân sự đã trình bày báo cáo sơ kết hai năm thực hiện quy chế phối hợp. Báo cáo đã nêu ra kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng, đánh giá việc thực hiện các nội dung của quy chế phối hợp như trong cung cấp, trao đổi thông tin; trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng. Trong năm 2017 các cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc thành phố Hà Nội thực hiện thi hành án dân sự liên quan đến 57 tổ chức tín dụng. Tổng số phải thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng là 3.290 việc (chiếm tỷ lệ 11% trên tổng số việc toàn thành phố) với gần 13 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 69% trên tổng số tiền phải thi hành toàn thành phố. Tuy số lượng vụ việc và số tiền thu được qua công tác thi hành án đã tăng lên nhưng tỷ lệ vẫn chưa cao, vẫn còn nhiều vụ việc còn tồn đọng.

Tại Hội nghị đã nghe tham luận của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, NHTMCP Sài Gòn Hà Nội, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, CCTHADS quận Hoàn Kiếm và CCTHADS huyện Hoài Đức… Các tham luận đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự tại từng đơn vị, đồng thời cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị liên quan, các cơ quan cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, góp phần giải quyết nợ xấu của TCTD.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ, Phó Chánh án tòa án nhân dân TP Hà Nội giải đáp những vướng mắc của TCTD và cơ quan THADS đối với tòa án. Đồng chí cho biết sẽ lưu ý các kiến nghị của các TCTD và sẽ đưa ra hội nghị giao ban để xem xét, đưa ra phương hướng giải quyết.

Đồng chí Lê Quang Tiến – Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các TCTD cũng như các chi cục thi hành án dân sự, giải đáp một số vướng mắc thuộc thẩm quyền, những kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp và kiến nghị lên cơ quan cấp trên để có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự.

Đồng chí Lê Quang Tiến – Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tới NHNN Chi nhánh TP Hà Nội và Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, nhất là đối với các việc thi hành án dân sự có liên quan đến các TCTD. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/11/2017của UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg  ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ xấu. Chủ động chỉ đạo thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những mặt tích cực và kết quả đã đạt được, trao đổi, bàn bạc, phản ảnh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị kịp thời để sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách liên quan đến công tác thi hành án. Tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật về thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp tổ chức thi hành án dân sự, nhất là đối với các việc thi hành án dân sự có liên quan đến các TCTD trên địa bàn.

Liên Phương