thông báo

Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 10/01/2018 | 03:17  | View count: 801

Ngày 10/1/2018, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 10/1/2018, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Theo báo cáo tổng kết năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII). Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận sẽ tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

***

Đối với Ngành Ngân hàng, ngày 8/4/2014 của Ban Dân vận Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết Chương trình số 09/CTPH-BDV-NHNN về phối hợp công tác. Ngày 18/9/2015 Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội đã ký kết Chương trình số 63/CTPH-BDVTU-NHNNHN về phối hợp công tác, thống nhất tuyên truyền, định hướng thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

TH.