thông báo

Một số nét về hoạt động ngân hàng trên địa bàn Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 17/01/2018 | 08:49  | View count: 405

Huy động và cung ứng vốn cho nền kinh tế của các TCTD trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tốt

Huy động và cung ứng vốn cho nền kinh tế của các TCTD trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tốt

Trong năm 2017, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Hà Nội có tốc độ tăng trưởng khá. Các TCTD tích cực tăng cường các biện pháp thu hút nguồn vốn trung, dài hạn. Đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt hơn 2.6 triệu tỷ đồng, tăng 19,97% so với năm 2016. Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu vốn phát triển kinh tế xã hội.

Tín dụng đối với nền kinh tế có mức tăng trưởng tốt, đều đặn giữa các tháng. Mức tăng bình quân hằng tháng đạt khoảng 1,54%. Đến 31/12/2017, tổng dư nợ đối với nền kinh tế (bao gồm cho vay và đầu tư) đạt hơn 1.6 triệu tỷ đồng, tăng 18,5%. Các NHTM đã đưa ra nhiều gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho các khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, DNNVV. Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay chính sách xã hội, cho vay xuất khẩu tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn địa bàn.

Dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt hơn 368 nghìn tỷ đồng. Lãi suất cho vay của chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp phổ biến 6-6,5%/năm với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đặc biệt, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các NHTM lớn được hưởng lãi suất thấp hơn.  

Công tác cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội được thực hiện với những điểm nổi bật

Năm 2017 cũng là năm Công tác cải cách hành chính tại Chi nhánh được thực hiện với những điểm nổi bật: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; đã rà soát các văn bản, thủ tục hành chính để cắt giảm những nội dung trùng lắp, những thủ tục rườm rà tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính;  tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

NHNN Chi nhánh đã đề xuất danh sách 64 thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của chi nhánh dự kiến lộ trình nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 giai đoạn 2018-2020. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Chi nhánh; đưa vào vận hành hệ thống văn bản điện tử giữa Chi nhánh với các TCTD, doanh nghiệp.

Đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, nghiêm túc thực hiện 3 đúng trong giải quyết công việc: Đúng chủ trương chính sách - Đúng pháp luật - Đúng hẹn; và phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ qui trình, rõ hiệu quả”. NHNN Chi Nhánh TP Hà Nội triển khai và thực hiện 10 điều giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức: Khách đến được chào hỏi; khách ở luôn tươi cười; khách hỏi được tư vấn; khách yêu cầu phải tận tâm; khách cần được thông báo; khách vội giải quyết nhanh; khách chờ được xin lỗi; khách phàn nàn phải lắng nghe; khách nhờ luôn chu đáo; khách về được hài lòng. 100% CBCC của Chi nhánh ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, qui tắc đạo đức nghề nghiệp, qui chế văn hóa công sở; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn; không có CBCC vi phạm về kỷ cương hành chính.

NHNN Chi nhánh đã làm tốt công tác phối hợp với văn phòng đoàn ĐBQH Hà Nội, UBMTTQ TP Hà Nội, Ban Dân vận Thành ủy, Cục thi hành án dân sự Hà Nội. Thông tin kịp thời về cơ chế, chính sách của Ngành Ngân hàng, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, cung cấp đầy đủ thông tin và kết quả hoạt động ngân hàng cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội trước và sau các kỳ họp Quốc hội của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Tích cực chỉ đạo các TCTD phối hợp với cơ quan thi hành án nhằm góp phần xử lý nợ tồn đọng; thống nhất với Cơ quan thi hành án những giải pháp nhằm đạt được kết quả tốt hơn trong công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Năm 2018, NHNN Chi nhánh Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Thực hiện tốt chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Thành ủy, UBND TP Hà Nội giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Phối hợp tích cực với các sở, ngành, quận, huyện thực hiện chương trình kết nối hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, đảm bảo an toàn trong hoạt động; Thực hiện tăng trưởng tín dụng năm 2018 theo định hướng của NHNN Việt Nam; Giành nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tín dụng xanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn; thực hiện tốt chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Mi Huyền