thông báo

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 12/04/2018 | 02:01  | View count: 253

Ngày 12/4/2018, toàn thể đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội đã tham gia hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

Ngày 12/4/2018, toàn thể đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội đã tham gia Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

Đồng chí Phạm Xuân Huân quán triệt các nội dung tại Hội nghị  

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Quận ủy Quận Hoàn Kiếm tổ chức cho toàn thể Đảng viên trên địa bàn quận.

Đảng bộ NHNN Chi nhánh TP Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 với mục tiêu: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, rèn luyện nâng cao đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Phương Thủy