thông báo

Phát động thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày đăng 20/04/2018 | 03:27  | View count: 349

Thực hiện quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thống đốc NHNN phát động đợt thi đua đặc biệt với mục đích quán triệt thua đua ái quốc của Chủ tịch HCM, phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần tự giác, sức sáng tạo của toàn thể cán bộ công chức.

 

Nội dung đính kèm

2483.pdf