thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/02/2016 | 05:00 PM  | View count: 2764
Ngày 17/02/2016, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội có thông báo số 04/UBBC về địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 – 2021.