thông tin trao đổi

Ngày 22/10/2010 Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khóa tập huấn về hồ sơ nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự
Ngày đăng 21/10/2010 | 12:00  | View count: 814

Thực hiện Kế hoạch số 1303/KH-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Sở Nội vụ về việc nâng cấp và cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức của thành phố Hà Nội; để việc triển khai phần mềm đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu quản lý cán bộ, công chức, ngày 22/10/2010 Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị về phiếu cán bộ, công chức, viên chức

Thành phần mời:

Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành

Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã

Thời gian: 8h30 ngày 22/10/2010 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm lưu trữ thành phố - số 20 Huỳnh Thúc Kháng - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội.