thông tin trao đổi

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn đối tượng trong triển khai phần mềm Quản lý nhân sự
Ngày đăng 09/12/2010 | 12:00  | View count: 857

Để thống nhất nhiệm vụ triển khai phát, thu thập và nhập thông tin   hồ sơ cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý nhân sự của UBND thành phố Hà Nội theo Kế hoạch số 1802/KH-SNV ngày 30/11/2010, Sở Nội vụ Hà Nội thống nhất đối tượng cụ thể triển khai trong đợt này như sau:

1. Đối với UBND quận, huyện, thị xã, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, nhân viên, hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm việc trong Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

- Các chức danh do bầu cử: HĐND, UBND quận, huyện, thị xã,

- Công chức thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã.

2. Đối với Sở và cơ quan hành chính tương đương Sở, bao gồm:

- Công chức, nhân viên, hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm việc trong khối văn phòng Sở, các Ban và Chi cục trực thuộc Sở;

- Các Ban tương đương Sở.

Trong quá trình thực hiện đơn vị có vướng mắc liên hệ với Văn phòng Sở Nội vụ để được giải đáp, điện thoại: 043. 734. 7579./.