thông tin trao đổi

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn sử dụng, phần mềm Quản lý nhân sự
Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00  | View count: 1270

Ngày 22/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2726/SNV-VP về việc tổ chức tập huấn sử dụng, phần mềm Quản lý nhân sự.

Triển khai kế hoạch số 2693/KH-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc Mở lớp tập huấn phần mềm Quản lý nhân sự, Sở Nội vụ mở lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thị xã, với các nội dung sau:

1. Nội dung đào tạo:

Tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự, các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý nhân sự: chức năng cập nhật, tra cứu, thống kê, tổng hợp báo cáo… Thực hành trên máy và giải đáp vướng mắc.

2. Đối tượng:

- Đối với khối sở, ban, ngành: 01 công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và 01 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

- Đối với khối UBND quận, huyện, thị xã: 02 công chức phòng Nội vụ và 01 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

- Số lượng: 03 lớp, cụ thể như sau:

+ Lớp 1: Cán bộ, công chức khối sở, ngành: 23 đơn vị x 2 người = 46 học viên;

+ Lớp 2 và lớp 3: công chức khối quận, huyện, thị xã: 30 đơn vị x 3 người = 90 học viên. Mỗi lớp 45 học viên.

3. Thời gian, địa điểm:

a) Lớp 1: Sở ban ngành

- Thời gian: Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 năm 2014

- Khai giảng 8h00 ngày 28 tháng 10 năm 2014

b) Lớp 2: Bao gồm 12 quận, thị xã Sơn Tây và các huyện Ứng Hòa, Thường Tín.

- Thời gian: Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 năm 2014

- Khai giảng 8h00 ngày 28 tháng 10 năm 2014

c) Lớp 3: Các huyện (trừ huyện Ứng Hòa, Thường Tín).

- Thời gian: Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014

- Khai giảng 8h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014

d) Địa điểm đào tạo: Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 01 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4. Kinh phí: Học viên được hỗ trợ kinh phí 50.000 đồng/ngày. Kinh phí đi lại, ăn ở của học viên do cơ quan cử cán bộ công chức tham dự tập huấn chịu trách nhiệm chi tra theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để việc triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý nhân sự đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của UBND Thành phố.

Danh sách công chức đăng ký tham dự lớp tập huấn đề nghị gửi về Văn phòng Sở Nội vụ, địa chỉ 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (theo mẫu gửi kèm công văn) trước ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Sau đợt tập huấn này, Sở Nội vụ sẽ chuyển giao toàn bộ cơ sở dữ liệu về hồ sơ CBCC cho từng đơn vị để quản lý, tra cứu và cập nhật biến động.

Thông tin chi tiết liên hệ với Ban tổ chức lớp học qua đồng chí Phùng Tiến Hiệp, điện thoại 043.933.5676, di động 0903257584, email phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn