thông tin tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngày đăng 17/11/2016 | 04:28  | View count: 779

(TG)- Cuộc vận động đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với những sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước và người tiêu dùng mua sắm hàng hóa Việt Nam đang tăng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kết quả và giải pháp trọng tâm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Hội nghị giới thiệu những nội dung chủ yếu trong các văn bản của Đảng, Chính phủ, quy định về trách nhiệm của các cấp, ngành trong triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" như: Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"… Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận, đoàn thể và một số doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền Cuộc vận động…

Sau 7 năm thực hiện, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã được các cấp, ngành và đông đảo doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân hưởng ứng, bước đầu đạt được những kết quả thiết thực góp phần khẳng định tiềm năng dồi dào về năng lực kinh doanh, phân phối của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Cuộc vận động đã phát huy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc và tình cảm đoàn kết chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trước những khó khăn thách thức của đất nước, góp phần huy động nội lực để thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nêu rõ: sau 7 năm thực hiện Cuộc vận động, kinh tế đất nước có bước phát triển mới cả về qui mô, trình độ lực lượng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, tăng qui mô cung - cầu của nền kinh tế và đẩy mạnh xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ngày một cao hơn. Nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa, được người tiêu dùng ưa thích, mua sắm, sử dụng; một số sản phẩm có uy tín trên thị trường quốc tế. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với những sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước và người tiêu dùng mua sắm hàng hóa Việt Nam đang tăng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Cuộc vận động đã giúp cho các doanh nghiệp và giới kinh doanh nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tiềm năng thế mạnh của doanh nghiệp để vươn lên chiếm lĩnh thị trường nội địa, vươn ra thị trường quốc tế; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp, giới doanh nhân, chú trọng đổi mới công nghệ, công tác điều hành, nâng cao chất lượng, hạ giá thành.

Nhiệm vụ của Cuộc vận động trong thời gian tới, theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, bên cạnh những giải pháp đã thực hiện cần rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển; tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Cuộc vận động. Công tác tuyên truyền phải làm chuyển biến từ nhận thức trở thành những hành động cụ thể, thiết thức, để góp phần vào sự ổn định nền kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập; đảm bảo nền kinh tế ổn định, tự chủ./.

PV (nguồn Tuyengiao.vn)