tin trong ngành

Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2017
Ngày đăng 04/04/2017 | 10:23  | View count: 1824

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành văn bản số 629/SNV-CCVC về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2017.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2017 (Chi tiết các lớp bồi dưỡng, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian dự kiến tổ chức như  biểu gửi kèm). 

1. Đối với các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức, hồ sơ đăng ký gồm:

- Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương (gần nhất) của người được cử đi học.

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch thấp hơn là điều kiện đăng ký chương trình bồi dưỡng ngạch cao hơn liền kề (ví dụ: đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương, hồ sơ cần nộp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, hồ sơ cần nộp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương).

- Về giá trị thay thế: Bằng tốt nghiệp đại học ngành Hành chính học, thạc sỹ Quản lý hành chính công, tiến sỹ Quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp thạc sỹ Quản lý hành chính công, tiến sỹ Quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính.

2. Đối với các lớp bồi dưỡng khác: đề nghị cơ quan, đơn vị căn cứ vào đối tượng để đăng ký tham dự.

3. Kinh phí đào tạo: Trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng.

Công văn đăng ký các lớp bồi dưỡng và danh sách (theo mẫu gửi kèm) đề nghị gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: số 18B phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ email: pdt_sonv@hanoi.gov.vn thời gian chậm nhất vào ngày 15/4/2017 để tổng hợp và tổ chức thực hiện. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không đăng ký coi như không có nhu cầu.

Tải biểu mẫu đăng ký