tin trong ngành

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014

Ngày đăng 27/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 1329
Ngày 27/11/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3056/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014

Ngày đăng 27/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 1300
Ngày 27/11/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3056/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014

Hướng dẫn đăng ký, lập Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014

Ngày đăng 19/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 1613
Để kịp thời kiện toàn đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời để có cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp công tác tuyển...

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 AM  | View count: 3327
Ngày 28/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2804/SNV-CCVTLT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ thường xuyên

Ngày đăng 20/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 868
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND Thành phố về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2013;

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 13351
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư,...

Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ dành cho thí sinh dự tuyển vào các chỉ tiêu thuộc phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 446
Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố giao chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013, Thông báo số 1708/HĐTDCC ngày 12/8/2013 của Hội đồng Tuyển...

Công văn số 1534/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tham gia góp ý Dự thảo quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng 19/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 632
Ngày 18/7/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban Công văn số 1534/SNV-CCVTLT gửi các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; UBND  các quận, huyện, thị xã; các Tổng công ty thuộc Thành phố...

Chi cục Văn thư Lưu trữ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 17/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 505
Ngày 31/5/2013, Sở Nội Hà Nội ban hành Công văn số 1142/SNV-CCVTLT về việc tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 402
Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố về vai trò, tầm quan trong của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đồng thời tạo bước chuyển biến,...