tin trong ngành

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 427
Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố về vai trò, tầm quan trong của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đồng thời tạo bước chuyển biến,...

Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức đàn giới năm 2013

Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 361
Thành hội Phật giáo Hà Nội đã gửi văn bản đăng ký tổ chức đàn giới năm 2013 để phong phẩm Tỷ khiêu, Sa di cho 115 vị Tăng, Ni, thời gian từ ngày 31/3/2013 đến ngày 06/4/2013 tại Hội Xá, xã Thắng...

Rà soát lại đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ngày đăng 27/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 370
Ngày 25/02/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 329/SNV-CTTN&QLH về việc Rà soát lại đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến gửi UBND...

Giải quyết chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù

Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 463
Ngày 07/02/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có...

Giấy mời Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 22/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 422
    Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2012; Sở Nội vụ tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 21/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 411
Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm 500 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghỉ tổng kết công tác ngành Nội vụ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

Ngày đăng 17/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 378
Sáng 17/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự và phát...

Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Ngày đăng 15/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 464
Ngày 08 tháng 01 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 73/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Công văn số 101/SNV-ĐTBDTD về việc lập danh sách và hoàn thiện nộp hồ sơ viên chức dự thi nâng ngạch từ ngạch lưu trữ viên lên ngạch lưu trữ viên chính năm 2011

Ngày đăng 15/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 382
Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 73/BNV-CCVC ngày 08/01/2013 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011. Sở...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố

Ngày đăng 14/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 374
Ngày 17/01/2013 (thứ năm), Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố và quán triệt Chỉ...