tin trong ngành

Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Ngày đăng 15/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 601
Ngày 08 tháng 01 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 73/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Công văn số 101/SNV-ĐTBDTD về việc lập danh sách và hoàn thiện nộp hồ sơ viên chức dự thi nâng ngạch từ ngạch lưu trữ viên lên ngạch lưu trữ viên chính năm 2011

Ngày đăng 15/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 497
Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 73/BNV-CCVC ngày 08/01/2013 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011. Sở...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố

Ngày đăng 14/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 475
Ngày 17/01/2013 (thứ năm), Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố và quán triệt Chỉ...

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC

Ngày đăng 17/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 603
Ngày 14/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2440/SNV-ĐTBDTD về việc lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC (Có biểu mẫu kèm theo).

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2013 khối quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 17/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 514
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hiện biên chế hành chính năm 2013 của thành phố Hà Nội và thực hiện Văn bản số 2425/SNV-ĐTBDTD ngày 12/12/2012 của Sở Nội vụ hướng dẫn đăng ký chỉ...

Hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 652
Ngày 12/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2416/SNV-XDCQ về việc xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 516
Ngày 12/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hàn Công văn số 2425 /SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013

Công văn số 2323/SNV-CTTN&QLH ngày 29/11/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 530
Ngày 29/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2323/SNV-CTTN&QLH về việc đề nghị báo cáo thông tin về Hội có tính chất đặc thù thành phố Hà Nội

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND TP về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

Ngày đăng 29/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 573
Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2308/SNV-CTTN&QLH về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND  TP về chế độ trợ cấp   đối với thanh niên xung...

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

Ngày đăng 28/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 4755
Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2305/SNV-VP về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.