tin trong ngành

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC

Ngày đăng 17/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 445
Ngày 14/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2440/SNV-ĐTBDTD về việc lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC (Có biểu mẫu kèm theo).

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2013 khối quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 17/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 395
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hiện biên chế hành chính năm 2013 của thành phố Hà Nội và thực hiện Văn bản số 2425/SNV-ĐTBDTD ngày 12/12/2012 của Sở Nội vụ hướng dẫn đăng ký chỉ...

Hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 446
Ngày 12/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2416/SNV-XDCQ về việc xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 407
Ngày 12/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hàn Công văn số 2425 /SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012-2013

Công văn số 2323/SNV-CTTN&QLH ngày 29/11/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 411
Ngày 29/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2323/SNV-CTTN&QLH về việc đề nghị báo cáo thông tin về Hội có tính chất đặc thù thành phố Hà Nội

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND TP về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

Ngày đăng 29/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 421
Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2308/SNV-CTTN&QLH về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND  TP về chế độ trợ cấp   đối với thanh niên xung...

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

Ngày đăng 28/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 3864
Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2305/SNV-VP về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2012

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 963
Thực hiện Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 19/4/2012, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu...

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 ngành Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00 AM  | View count: 403
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của ngành Nội vụ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 08/05/2012 | 12:00 AM  | View count: 411
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2012. Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay...