Tin tức sự kiện

Đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc
Ngày đăng 05/03/2018 | 02:03  | View count: 2417

Ngày 28/02, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 369/TB-SNV về việc đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc.

Ngày 01/02/2018, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) có Công hàm KOICA-VO-18-369 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cử cán bộ đăng ký tham gia 02 khóa đào tạo thạc sỹ tại Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi các công văn số 915/BKHĐT-KTĐN và 918/ BKHĐT-KTĐN đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cử 01 cán bộ, công chức đăng ký tham dự đối với mỗi khóa học, cụ thể như sau:

1. Khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý công (chính quyền địa phương) (Public Administration – Local Government) tổ chức tại trường Đại học SungKyunKwan, Hàn Quốc từ ngày 01/08/2018 đến 31/12/2019.

2. Khóa đào tạo thạc sỹ Chính sách phát triển đô thị (Urban Development Policy) tổ chức tại trường Đại học ChungAng, Hàn Quốc từ ngày 09/8/2018 đến 20/01/2019.

Cả 02 khóa học yêu cầu ứng viên tham dự có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo, tốt nghiệp đại học, sử dụng thành thạo tiếng Anh, dưới 40 tuổi (tính đến ngày 01/02/2018), có sức khỏe tốt và chưa được cấp học bổng của Chính phủ Hàn Quốc.

Mọi chi phí liên quan đến khóa đào tạo do phía Hàn Quốc tài trợ.

Do số lượng chỉ tiêu đăng ký có hạn, ứng viên có nhu cầu tham dự khóa học cần nghiên cứu kỹ nội dung 02 khóa học trên, chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phía Hàn Quốc và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, liên hệ với KOICA để tiến hành chọn lọc.

Để biết thêm chi tiết về khóa học, liên hệ anh Nguyễn Quang Long, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hòm thư điện tử: nqlong.6891@gmail.com, số điện thoại: 08043150/01643681991).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đăng ký dự tuyển và gửi danh sách ứng viên tham gia khóa học (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2018 để báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi hồ sơ đăng ký khóa học về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018 để kịp thời tổng hợp./.

Tài liệu kèm theo:

Đào tạo thạc kỹ Quản lý công

Đào tạo thạc sỹ Chính sách phát triển đô thị