Tin tức sự kiện

Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018
Ngày đăng 10/04/2018 | 09:05  | View count: 3984

Ngày 9/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 715/SNV-CCVC về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2018, gồm:

1. Các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức.

Hồ sơ đăng ký gồm:

 - Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương (gần nhất) của người được cử đi học.

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch thấp hơn là điều kiện đăng ký chương trình bồi dưỡng ngạch cao hơn liền kề (ví dụ: đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương, hồ sơ cần nộp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, hồ sơ cần nộp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương).

- Về giá trị thay thế: Bằng tốt nghiệp đại học ngành Hành chính học, thạc sỹ Quản lý hành chính công, tiến sỹ Quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính; Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

2. Các lớp Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý: Công chức lãnh đạo cấp phòng chưa qua đào tạo bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý; Công chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng.

3. Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức hành chính: Công chức làm công tác tổ chức cán bộ tại các sở ngành, quận huyện

4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC do Thành phố chi trả.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng.

Công văn đăng ký các lớp bồi dưỡng và danh sách (theo mẫu gửi kèm) đề nghị gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức, viên chức), địa chỉ: số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ email: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn thời gian chậm nhất vào ngày 15/4/2018 để tổng hợp và tổ chức thực hiện. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không đăng ký coi như không có nhu cầu ./.

Nội dung Công văn 715/SNV-CCVC

Tải mẫu biểu (Đăng ký theo biểu 1, biểu 2)