Tin tức sự kiện

Công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 11/10/2018 | 02:24  | View count: 920

Ngày 9/10/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5393/QĐ-UBND về việc Công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

UBND Thành phố công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 như sau:

Đối với viên chức dự thi thăng hạng từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên:

Số lựợng viên chức trúng tuyển: 71 người; Số lượng viên chức không trúng tuyển: 17 người.

Đối với viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính:

Số lượng viên chức trúng tuyển: 47 người; Số lượng viên chức không trúng tuyển: 14 người.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn viên chức hoàn thiện hồ sơ, quyết định bổ nhiệm viên chức trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp chuyên viên, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm viên chức trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính theo quy định.

Xem kết quả thi thăng hạng