Tin tức sự kiện

Bản tin Cải cách hành chính số 26

Ngày đăng 02/12/2016 | 03:13 PM  | View count: 503
Bản tin Cải cách hành chính số 26 - Từ ngày 25/11/2016 đến 01/12/2016

Hướng dẫn thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2016

Ngày đăng 01/12/2016 | 08:51 PM  | View count: 6312
Ngày 30/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2924/HD-SNV về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa...

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Ngày đăng 01/12/2016 | 09:58 AM  | View count: 743
Ngày 12/9/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2211/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm.

Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:51 AM  | View count: 6056
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm...

Kế hoạch tuyển dụng Thủ khoa xuất sắc năm 2016

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:32 AM  | View count: 2018
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6551/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc...

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 28/11/2016 | 08:43 AM  | View count: 1098
Ngày 25/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6511/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm...

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/11/2016 | 04:56 PM  | View count: 1086
Ngày 18/11/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016 ban hành Thông báo số 2814/SNV-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi môn viết kiến thức chung.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2016 | 09:45 AM  | View count: 1524
Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2733/HD-SNV về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2016

Ngày đăng 01/11/2016 | 04:19 PM  | View count: 3222
Ngày 01/11, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016 ban hành Thông báo số 2672/TB-HĐTNN về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2016

Đăng ký tham dự lớp tập huấn VBQP pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

Ngày đăng 21/10/2016 | 10:30 AM  | View count: 873
Ngày 20/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2562/SNV-CCVC về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn VBQP pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.