Tin tức sự kiện

Bản tin Cải cách hành chính số 15

Ngày đăng 05/10/2016 | 10:54 AM  | View count: 858
Bản tin Cải cách hành chính số 15 - Từ 9/9/2016 đến 15/9/2016

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 29/09/2016 | 04:51 PM  | View count: 2780
Ngày 29/9/2016, đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Kế hoạch số 181/KH-HĐTNN về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Bản tin Cải cách hành chính số 14

Ngày đăng 19/09/2016 | 05:12 PM  | View count: 1558
Bản tin Cải cách hành chính số 14 - Từ 02/9/2016 đến 8/9/2016

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 07/09/2016 | 05:36 PM  | View count: 6032
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Ngày đăng 07/09/2016 | 03:06 PM  | View count: 1292
Ngày 01/9, Sở Nội vụ Hà Nôi ban hành Công văn số 2132/SNV-CCVTLT về tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.

Thông báo dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 06/09/2016 | 11:31 AM  | View count: 5930
Ngày 31/8/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 206/TB-CCVTLT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn...

Hướng dẫn lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 01/09/2016 | 05:44 PM  | View count: 3500
Ngày 26/8/2016, Sở Nội vụ Hà Nội, Ban Tổ chức có Hướng dẫn số 2085-HD/SNV-BTC về việc lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020.

Triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng ngạch công chức năm 2016

Ngày đăng 27/08/2016 | 09:24 AM  | View count: 1514
Ngày 26/8/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo triệu tập học viên các lớp bồi dưỡng ngạch công chức năm 2016

Kế hoạch Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 25/08/2016 | 05:30 PM  | View count: 1590
Ngày 24/8/2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Công văn số 4743/UBND-KGVX về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016

Ngày đăng 21/08/2016 | 07:48 PM  | View count: 491
Ngày 10/8/2016, UBND Thành phó ban hành Công văn số 4743/UBND-KGVX về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016.