TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Dự thảo Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”
Ngày đăng 08/05/2018 | 10:09