tin về cải cách hành chính

Bản tin Cải cách hành chính số 42

Ngày đăng 05/11/2017 | 01:53 PM  | View count: 2111
Bản tin Cải cách hành chính số 42 - Từ ngày 27/10/2017 đến 02/11/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 41

Ngày đăng 27/10/2017 | 01:59 PM  | View count: 1282
Bản tin Cải cách hành chính số 41 - từ ngày 19/10/2017 đến 26/10/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 36

Ngày đăng 22/10/2017 | 09:29 AM  | View count: 1776
Bản tin Cải cách hành chính số 36 - Từ ngày 15/9/2017 đến 21/9/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 39

Ngày đăng 15/10/2017 | 09:38 AM  | View count: 1023
Bản tin Cải cách hành chính số 39 - Từ ngày 6/10/2017 đến 12/10/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 38

Ngày đăng 07/10/2017 | 09:36 AM  | View count: 908
Bản tin Cải cách hành chính số 38 - Từ ngày 29/9/2017 đến 5/10/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 37

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:32 AM  | View count: 451
Bản tin Cải cách hành chính số 37 - Từ ngày 22/9/2017 đến 28/9/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 35

Ngày đăng 15/09/2017 | 09:27 AM  | View count: 387
Bản tin Cải cách hành chính số 35 - Từ ngày 8/9/2017 đến 14/9/2017

Bản tin Cải cách hành chính số 34

Ngày đăng 10/09/2017 | 09:22 AM  | View count: 375
Bản tin Cải cách hành chính số 34 - Từ ngày 01/9/2017 đến 7/9/2017

Thủ tướng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:05 PM  | View count: 627
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Bản tin Cải cách hành chính số 33

Ngày đăng 05/09/2017 | 02:37 PM  | View count: 580
Bản tin Cải cách hành chính số 33 - Từ ngày 25/8/2017 đến 31/8/2017