VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 13/03/2017 | 05:42

Ngày 28/02/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Tải nội dung Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố