THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành phố năm 2017 (đợt 5)

Ngày đăng 05/01/2018 | 09:39 AM  | View count: 11630
Ngày 26/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8917/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của Thành năm 2017 (đợt 5).

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:03 PM  | View count: 1732
Ngày 18/12/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định so so 82303/QĐ-SNV về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nội vụ Hà Nội.

Báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 11/10/2017 | 08:34 AM  | View count: 8739
Ngày 10/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2574/SNV-CCVC về việc báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Nội tuyên dương 84 thủ khoa xuất sắc năm 2017

Ngày đăng 09/10/2017 | 01:45 PM  | View count: 3684
Ngày 8/10/2017, tại Trung tâm Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội trang trọng tổ chức tuyên dương 84 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện...

Báo cáo tình hình thực hiện KH biên chế năm 2017 và xây dựng KH biên chế HC-SN năm 2018

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:49 AM  | View count: 15908
Ngày 5/6/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1401/SNV-TCBC về việc báo cáo tình hình thực hiện KH biên chế năm 2017 và xây dựng KH biên chế HC-SN năm 2018.

Đánh giá công chức, viên chức các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017

Ngày đăng 15/05/2017 | 04:56 PM  | View count: 6366
Ngày 10/5/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1105/SNV-CCVC về việc Đánh giá công chức, viên chức các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017.

Hướng dẫn sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách đối với lái xe khi thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Ngày đăng 12/04/2017 | 04:59 PM  | View count: 3807
Ngày 12/4/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 835/SNV-CCVC về việc hướng dẫn sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách đối với lái xe khi thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô...

Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ Hà Nội: Tham mưu giỏi, phục vụ tốt

Ngày đăng 26/03/2017 | 03:48 PM  | View count: 3738
Đây là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nội vụ giao cho Đoàn Thanh niên Sở trong Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)...

Dừng hoạt động 5 tuyến buýt dành riêng cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách thành phố

Ngày đăng 25/03/2017 | 02:48 PM  | View count: 2481
Ngày 23/3/2017, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội có văn bản số 332/TTĐH-QH về việc dừng hoạt động đối với 5 tuyến buýt CBCC và chính sách giá vé...

Sở Nội vụ hướng dẫn hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính và ĐVSN

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:46 AM  | View count: 5637
Ngày 13/3, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 525/SNV-TCBC về việc hướng dẫn thực hiện các bước hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp.