THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Ngày đăng 13/01/2017 | 08:49 AM  | View count: 3035
Ngày 12/1, tại trụ sở Sở Nội vụ, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa...

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2016 | 09:45 AM  | View count: 5565
Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2733/HD-SNV về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Xin ý kiến góp ý dự thảo TTHC lĩnh vực Tôn giáo

Ngày đăng 14/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 2945
Ngày 08/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2609/SNV-PC về việc góp ý dự thảo TTHC lĩnh vực Tôn giáo .

Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số

Ngày đăng 08/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 3450
Ngày 06/9/2014, Sở Nội vụ  Hà Nội ban hành Công văn số 2312/SNV-ĐTBDTD về việc báo  cáo việc thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên...

Báo cáo tình hình quản lý tài liệu lưu trữ cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 21/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 4082
Ngày 19/8/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2130/SNV-CCVTLT về việc báo cáo tình hình quản lý tài liệu lưu trữ cấp huyện, cấp xã

Hoàn thiện và nộp hồ sơ cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014

Ngày đăng 01/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 3510
Ngày 07/7/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1694/SNV-ĐTBDTD về việc đề nghị hoàn thiện và nộp hồ sơ cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên...

Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 30/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 3676
Ngày 06/5, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Công văn số 1064/SNV-TCT về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và Cơ cấu ngạch công chức

Ngày đăng 30/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 3731
Ngày 06/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Công văn số 1063/SNV-TCT về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và Cơ cấu ngạch công chức

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên đối với công chức cấp xã sau tuyển dụng năm 2014

Ngày đăng 27/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 2115
Ngày 27/5/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1247/SNV-ĐTBDTD về việc bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên đối với công chức cấp xã sau tuyển dụng năm 2014

Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng 13/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 2184
Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 12 tháng 3 năm 2014, Sở Nội...