THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thực hiện thù lao đối với lãnh đạo các Hội có tính chất đặc thù, phạm vi hoạt động trong Thành phố

Ngày đăng 12/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 3384
Ngày 11/6/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1234/SNV-CTTN&QLH về việc thực hiện thù lao đối với lãnh đạo các Hội có tính chất đặc thù, phạm vi hoạt động trong Thành phố

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 02/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 1997
Ngày 26/4, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 840/SNV-CCVTLT   gửi Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã về việc tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 2622
Đối tượng thực hiện giao nộp tài liệu là các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố, Tổng Công ty thuộc thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) thuộc diện nộp lưu hồ sơ,...

Sở Nội vụ hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

Ngày đăng 07/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 2645
Để triển khai công tác quy hoạch cán bộ, ngày 07/3/2013 Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 427/SNV-QLSN gửi các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố về...

Sở Nội vụ xin ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 28/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 2302
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 8626/UBNDQHXDGT ngày 30/10/2012 về việc Dự thảo quy định về trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành...

Tiếp tục tục thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP trong năm 2013

Ngày đăng 25/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 2032
Ngày 23/01/2013, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Việt ký ban hành Công văn số 163/SNV-CTTN&QLH về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND TP về giải quyết chế độ trợ cấp đối với...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2012

Ngày đăng 21/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 3900
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố giao Sở Nội vụ xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2012 của Thành phố, theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại...

Hội nghị tập huấn công tác văn thư - lưu trữ năm 2012

Ngày đăng 14/09/2012 | 12:00 AM  | View count: 2084
Ngày 06/9/2012, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2012.

Công văn số 1452/SNV-TTr ngày 13/8/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 13/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 2482
Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Sở Nội vụ Hà Nộih ban hành công văn số 1452/SNV-TTr về việc tiến độ báo cáo việc thực hiện chính sách tiền lương theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ

Hướng dẫn tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với người trúng tuyển vào công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/06/2012 | 12:00 AM  | View count: 3917
Ngày 31/5/2012 Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 896/SNV-QLSN về việc hướng dẫn tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với người trúng tuyển vào công chức, viên chức làm việc trong...