THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công văn số 1745/SNV-VP của Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2010

Ngày đăng 29/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 2846
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; các văn bản của Chính phủ về quản lý cán bộ,...

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2010

Ngày đăng 03/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 2443
Thực hiện Quyết định số 3591 ngày 01/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính làm việc tại Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và công...

Sở Nội vụ Hà Nội triệu tập học viên lớp “Quản lý xây dựng và phát triển đô thị” tại Hà Nội

Ngày đăng 26/10/2010 | 12:00 AM  | View count: 2361
Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 12/2/2009 của UBND Thành phố về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố Hà Nội năm 2010; Căn cứ Công văn số 412/HVCBXD-NCĐT&QHQT ngày...

Công văn số 1517/SNV-ĐTBD về việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính năm 2010

Ngày đăng 21/10/2010 | 12:00 AM  | View count: 2333
Thực hiện công văn số 867/VTLTNN-TCCB ngày 12/10/2010 của Cục văn thư lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính, Sở Nội vụ đề nghị...

Quyết định số 1467/QĐ-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ

Ngày đăng 01/10/2010 | 12:00 AM  | View count: 3208
Ban hành quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công văn số 1115/SNV-ĐTBD về việc thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2010

Ngày đăng 12/08/2010 | 12:00 AM  | View count: 2340
Phúc đáp ý kiến đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận, huyện, thị xã năm 2010 về việc tiếp nhận đơn thay đổi nguyện vọng đăng kys dự tuyển

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 3499
Thực hiện Công văn số 5543/UBND-NC ngày 19/7/2010   của Chủ tịch UBND Thành phố và Công văn số 2233/BNV-CQĐP ngày 09/7/2010   của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số...

Công văn 1009/SNV-XDCQ về việc xây dựng báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 2531
Thực hiện Công văn số 5617/UBND-NC ngày 21/7/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ đến...

Công văn số 874/SNV-ĐTBD&QLCBCC về báo cáo, thống kê và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010

Ngày đăng 13/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 2805
Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển...

Công văn số 746/SNV-XDCQ ngày 17/6/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/06/2010 | 12:00 AM  | View count: 2523
Về việc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2010 của các đơn vị