THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công văn số 752/SNV-QLSN ngày 21/6/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/06/2010 | 12:00 AM  | View count: 2513
Về việc báo cáo Kế hoạch sử dụng biên chế năm 2011 và báo cáo danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đến 30/6/2011

Công văn số 753/SNV-QLSN ngày 21/6/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/06/2010 | 12:00 AM  | View count: 2476
V/v: báo cáo kết quả việc sử dụng biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị trong năm 2009.

Báo cáo 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến.

Ngày đăng 21/05/2010 | 12:00 AM  | View count: 10802
Ngày 17/5/2009, Sở Nội vụ Hà Nội gửi công văn số 608/SNV-VP cho các Sở ban ngành trực thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện báo cáo 5 năm thực...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức, hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 20/04/2010 | 12:00 AM  | View count: 2558
Sở Nội vụ phối hợp với một số Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chuyên môn để tổ chức ôn tập, cách thức làm bài các phần th i hành chính, Tin học, ngoại ngữ đối với thí...

Hướng dẫn về Tổ chức bộ máy, biên chế khi chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường màm non công lập tự chủ

Ngày đăng 28/07/2009 | 12:00 AM  | View count: 5303
Thực hiện Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chuyển đổi các trường mầm non bán công sang loại hình công lập tự chủ trên địa...

Nâng cao năng lực cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng

Ngày đăng 22/06/2009 | 12:00 AM  | View count: 2710
 Để triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác tổ chức và cán bộ trong các ngày 19 và 20-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng hai lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tổ chức...

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hết hiệu lực pháp luật

Ngày đăng 20/05/2009 | 12:00 AM  | View count: 2924
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã ký ban hành quyết định số 501/QĐ – BTTTT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông...