Cán bộ công chức

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương - Khóa 2 năm 2018, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn - Khóa 4 năm 2018
Ngày đăng 19/10/2018 | 09:05  | View count: 2306

Ngày 18/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5580/QĐ-UBND về việc Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc thành phố Hà Nội - Khóa 2 năm 2018 và Quyết định số số 5581/QĐ-UBND về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội - Khóa 4 năm 2018.

Đối với lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương:

Số lượng: 90 học viên/lớp;

Thời gian học: 22 ngày/lớp (bao gồm cả thời gian đi học tập nghiên cứu, khảo sát thực tế) khai giảng vào 9 giờ 23/10/2018.

Hình thức: Học tập trung liên tục (trừ ngày lễ, thứ Bẩy và Chủ nhật).

Học viên được bố trí ăn, ngủ tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Đối với lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn - Khóa 4 năm 2018:

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội; Tài liệu bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng.

Địa điểm tổ chức lớp học tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, địa chỉ: xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Số lượng học viên: 90 người.

Thời gian học: 32 ngày/lớp (bao gồm thời gian đi học tập kinh nghiệm từ 3-5 ngày), khai giảng vào 9 giờ ngày 23/10/2018.

Hình thức: Học tập trung liên tục (trừ ngày lễ, thứ Bẩy và Chủ nhật). Học viên được bố trí ăn, ngủ tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Kinh phí tổ chức các lớp trên được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 được UBND Thành phố giao cho Sở Nội vụ (trong đó, học viên được hưởng tiền ăn mức 50.000 đồng/bữa), kinh phí đi lại do đơn vị cử cán bộ chi trả theo quy định.

Quyết định 5580/QĐ-UBND

Quyết định 5581/QĐ-UBND