Cán bộ công chức

Phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 05:38  | View count: 36553

Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019.

Quyết định phê duyệt và nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 xem chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây:

1. Quyết định 291/QĐ-HĐTD ngày 13/5/2019

2. Nội dung ôn tập Kiến thức chung

3. Nội dung ôn tập Ngoại ngữ (gồm 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc)