Cán bộ công chức

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến Kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2019
Ngày đăng 15/05/2019 | 02:34  | View count: 26169

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2019 xem hướng dẫn cách làm thi thi trực tuyến và thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại các tài liệu đính kèm sau đây:

1. Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến

2. Hướng dẫn thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính