Cán bộ công chức

Thông báo lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II
Ngày đăng 08/06/2020 | 10:49 AM  | View count: 3790

Ngày 03/6, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội từ hạng III lên hạng II.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐXTH ngày 22/5/2020 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (gọi tắt là Hội đồng xét thăng hạng II). Sau khi tổ chức xong khâu chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng II thông báo Lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội từ hạng III lên hạng II như sau:

Thời gian, hình thức tổ chức sát hạch:

Tổ chức sát hạch b