Cán bộ công chức

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các ĐVSN thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 12:02 PM  | View count: 535
Ngày 29/9/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 13242/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với...

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và Môi trường năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 08:38 AM  | View count: 2829
Ngày 18/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4220/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội năm 2021 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng 18/09/2020 | 11:39 AM  | View count: 939
Ngày 03/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2517/HD-SNV về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội năm 2021 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2021...

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 17/09/2020 | 04:27 PM  | View count: 10625
Ngày 17/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2663/TB-SNV về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học, ngành quân sự cơ sở năm 2020

Ngày đăng 16/09/2020 | 03:27 PM  | View count: 467
Ngày 14/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4106/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học, ngành...

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tuơng đương sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 15/09/2020 | 02:38 PM  | View count: 8243
Ngày 11/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4064/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tuơng đương sở, UBND quận, huyện, thị...

Công nhận kết quả thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THPT làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố năm 2020

Ngày đăng 15/09/2020 | 09:59 AM  | View count: 601
Ngày 14/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ...

Phê duyệt phương án chuyển ngạch, lương sang CDNN và xếp lương đối với viên chức Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Ngày đăng 13/09/2020 | 10:03 AM  | View count: 223
Ngày 11/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4058/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trung tâm Bảo tồn...

Công nhận kết quả xét thặng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ngày đăng 10/09/2020 | 10:10 AM  | View count: 126
Ngày 7/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3999/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thặng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức...

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THPT năm 2020

Ngày đăng 25/08/2020 | 11:46 AM  | View count: 2710
Ngày 25/8/2020, Hội đồng thi thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 2442/TB-HĐTTH về ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo...