Cán bộ công chức

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức Thành phố năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc

Ngày đăng 28/12/2016 | 02:59 PM  | View count: 4374
Ngày 27/12/2016, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức của Thành phố ban hành Kế hoạch số 3155/KH-HĐKTSH về tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức Thành phố năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc

Chương trình học bổng của chính phủ Ireland dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày đăng 27/12/2016 | 04:01 PM  | View count: 2962
Ngày 26/12/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3147/TB-SNV về việc rà soát cử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố đăng ký học bổng chính phủ Ireland.

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày đăng 21/12/2016 | 03:35 PM  | View count: 9370
Ngày 14/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016- 2017

Ngày đăng 15/12/2016 | 08:34 AM  | View count: 8557
Ngày 08/12/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2992/SNV-CCVC về việc Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016- 2017.

Hướng dẫn thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2016

Ngày đăng 01/12/2016 | 08:51 PM  | View count: 7746
Ngày 30/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2924/HD-SNV về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa...

Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:51 AM  | View count: 7631
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm...

Kế hoạch tuyển dụng Thủ khoa xuất sắc năm 2016

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:32 AM  | View count: 3647
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6551/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc...

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 28/11/2016 | 08:43 AM  | View count: 2651
Ngày 25/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6511/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm...

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/11/2016 | 04:56 PM  | View count: 2677
Ngày 18/11/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016 ban hành Thông báo số 2814/SNV-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi môn viết kiến thức chung.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2016 | 09:45 AM  | View count: 4440
Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2733/HD-SNV về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội