Cán bộ công chức

Hướng dẫn thi và làm bài trắc nghiệm kỳ thăng hạng giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 20/08/2020 | 09:19 AM  | View count: 4427
Ngày 19/8/2020, Hội đồng thi thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Văn bản số 2391/HĐTTH-SNV về việc thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng giáo viên THPT hạng II

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng CDNN giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 12/08/2020 | 05:38 PM  | View count: 4696
Ngày 12/8/2020, Hội đồng thi thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Quyết định số 5546/QĐ-HĐTTH về việc Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên...

Kiểm tra dữ liệu đăng ký thi thăng hạng giáo viên THPT hạng II

Ngày đăng 11/08/2020 | 05:39 PM  | View count: 2239
Ngày 11/8/2020, Hội đồng thi thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Văn bản số 2272/HĐTTH-SNV về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký thi thăng hạng giáo viên THPT hạng II.

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 03:20 PM  | View count: 2549
Ngày 5/8/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học,...

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 10:09 AM  | View count: 1960
Ngày 5/8/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học...

Tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 09:44 AM  | View count: 31755
Ngày 6/8/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2219/SNV-CCVC về việc tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020.

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III

Ngày đăng 31/07/2020 | 03:28 PM  | View count: 890
Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 12/TB-HĐXTH về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng...

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ kỳ xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ngày đăng 23/07/2020 | 04:36 PM  | View count: 859
Ngày 23/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ và triệu tập viên chức dự kiểm tra, sát hạchtrong kỳ...

Đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 06:27 AM  | View count: 5345
Ngày 17/7/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2024/SNV-CCVC về việc đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020.

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 03:26 PM  | View count: 776
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 22/TB-HĐXTH về kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với...