Cán bộ công chức

Hướng dẫn tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ thi tuyển công chức hành chính Thành phố Năm 2015

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 2701
Ngày 06/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 831/HD-HĐTT về vệc tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy...

Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 23/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1074
Ngày 21/4, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 734/TB-HĐTNN về điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 990
Ngày 22/4/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dân số 747/HD-SNV về việc xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 801
Ngày 21/4, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 735 vể việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1239
Ngày 21/4/2015, Hội đồng thi tuyển công chức   năm 2015 ban hành văn bản số 723/LT-HĐTD về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2015

Ngày đăng 21/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 922
Ngày 16/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo số 680/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công...

Nội dung ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2015

Ngày đăng 13/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 985
Ngày 10/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Quyết định số 2233/QĐ-HĐKTST về việc phê duyệt nội dung ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức năm 2015

Ngày đăng 11/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 912
Ngày 10/4/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Kế hoạch số 656/KH-HĐKTSH về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng...

Thông báo danh sách thí sinh ĐK dự thi công chức năm 2015, sau khi HĐTT kiểm tra sửa chữa

Ngày đăng 06/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1847
Ngày 06/4/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 625/TB-HĐTT về việc thông báo danh sách thí sinh ĐK dự thi công chức năm 2015, sau khi HĐTT kiểm tra sửa chữa

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Ngày đăng 31/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1057
Ngày 30/3/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành văn bản số 570/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi