Cán bộ công chức

Phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 15/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1897
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3639/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 12/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1421
Ngày 06/5/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013

Ngày đăng 12/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 5832
Ngày 12/5/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 886/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 11/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 2544
Ngày 08/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2962/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Thông báo lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi Kỳ tuyển dụng công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 07/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1417
Ngày 6/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Hướng dẫn số 831/HD-HĐTT về việc tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ...

Hướng dẫn tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ thi tuyển công chức hành chính Thành phố Năm 2015

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 3666
Ngày 06/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 831/HD-HĐTT về vệc tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy...

Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 23/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1503
Ngày 21/4, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 734/TB-HĐTNN về điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Hướng dẫn xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1431
Ngày 22/4/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dân số 747/HD-SNV về việc xây dựng nội dung thi môn chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1271
Ngày 21/4, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 735 vể việc chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh sau khi có kết quả tiếp nhận không qua thi trong kỳ thi tuyển công...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1751
Ngày 21/4/2015, Hội đồng thi tuyển công chức   năm 2015 ban hành văn bản số 723/LT-HĐTD về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015