Cán bộ công chức

Đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016

Ngày đăng 11/04/2016 | 03:05 PM  | View count: 8601
Ngày 29/3, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 677/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 01/04/2016 | 02:04 PM  | View count: 13680
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Thông báo tuyển dụng nhân lực Đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng 01/03/2016 | 04:55 PM  | View count: 40263
Ngày 01/3/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội ban hành Thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực Đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị...

Tổ chức thực tập tại UBND xã, phường, thị trấn đối với công chức nguồn được xét chọn năm 2014

Ngày đăng 23/02/2016 | 04:14 PM  | View count: 8816
Ngày 23/02/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 345/SNV-QLSN về việc tổ chức thực tập tại UBND xã, phường, thị trấn đối với công c hức nguồn được xét chọn năm 2014

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016

Ngày đăng 22/02/2016 | 05:15 PM  | View count: 80910
Ngày 22/02/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 327/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016

Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nữ ĐBHĐND,nữ lãnh đạo cấp phòng năm 2015

Ngày đăng 03/12/2015 | 12:00 AM  | View count: 2970
Ngày 24/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2952/SNV-ĐTBDTD về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nữ ĐBHĐND, nữ   lãnh đạo cấp phòng năm 2015

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 18/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 4284
Ngày 18/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2884/SNV-ĐTBDTD về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 10/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 14006
Ngày 10/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2805/TB-SNV về việc chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 04/11/2015 | 12:00 AM  | View count: 4037
Ngày 30/10/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5821/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm...

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 09/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 3219
Ngày 02/10/2015, Hội đồng thi tuyển công chức nguồn ban hành Quyết định số 8883/QĐ-HĐTTCCN về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại...