Cán bộ công chức

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2015-2016

Ngày đăng 11/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 882
Ngày 06/11/2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2896/SNV-ĐTBDTD về Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản năm 2015-2016

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015

Ngày đăng 03/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 1004
Ngày 31/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2822/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chúc năm 2015

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 28/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1017
Ngày 27/10, UBDN thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5542/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2014

Đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014

Ngày đăng 24/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1265
Ngày 24/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2750/TB-SNV về đính chính kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Đợt 2 Năm 2014.

Thông báo kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014.

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1646
Ngày 13/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2643/TB-SNV về kết quả xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội đợt 2 năm 2014.

Thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 16/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 817
Ngày 15/10/2014, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2667/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả phúc khảo các môn viết chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức...

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014

Ngày đăng 09/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1113
Ngày 07/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2588/SNV-VTLT về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014.

Thông báo số 2433/SNV-ĐTBDTD ngày 22/9/2014 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1638
Thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2014 (đợt 2)

Xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy đối với thí sinh kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1282
Ngày 18/8/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6543/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy đối với thí sinh

Thông báo điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 17/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 946
Ngày 17/9/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2402/TB-HĐTT về điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức...