Cán bộ công chức

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014

Ngày đăng 09/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 1189
Ngày 07/10/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2588/SNV-VTLT về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2014.

Thông báo số 2433/SNV-ĐTBDTD ngày 22/9/2014 của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1705
Thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2014 (đợt 2)

Xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy đối với thí sinh kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1380
Ngày 18/8/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6543/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Quy chế, Nội quy đối với thí sinh

Thông báo điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 17/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1049
Ngày 17/9/2014, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2402/TB-HĐTT về điểm thi môn viết Kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức...

Hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1028
Ngày 16/9/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2386/TB-SNV về việc hoàn thiện hồ sơ xét chọn học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội năm 2014.

Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi

Ngày đăng 15/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1599
Ngày 12/9/2014,Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành Công văn số 2367/HĐKTSH-SNV về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi .

Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chức cấp xã sau tuyển dụng của thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 03/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1010
Ngày 03/9/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2247/KH-SNV về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chức cấp xã sau tuyển dụng của thành phố Hà Nội năm 2014

Tính điểm cho thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014

Ngày đăng 03/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 864
Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành công văn số 2227/SNV-ĐTBDTD về việc tính điểm cho thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014

Phân công học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2014 đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 1697
Ngày 28/8/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4485/QĐ-UBND về việc phân công học viên các lớp công chức nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2014   đi thực tập tại các xã, phường, thị...