Cán bộ công chức

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết

Ngày đăng 16/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1356
Ngày 16/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 452/TB-HĐTT về kết quả xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 đối với các trường hợp thí sinh phải...

Công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn thi nâng ngạch công chức

Ngày đăng 10/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 6192
Ngày 10/3/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành công văn số 404/HĐTNN-SNV về việc công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn thi nâng ngạch công chức

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 AM  | View count: 1366
Ngày 02/3/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành văn bản số 353/TB-HĐTD về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2015

Quy định thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2014 đối với các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính.

Ngày đăng 09/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1337
Ngày 30/01/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2014 đối với các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy...

Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 05/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1404
Ngày 04/02/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 250/TB-HĐTNN về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 05/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1269
Ngày 04/02/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 250/TB-HĐTNN về việc triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Hướng dẫn tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức

Ngày đăng 04/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1552
Ngày 04/02/2015, Sở Nội vụ Hà Nội   ban hành Hướng dẫn số 239/HD-SNV-ĐTBDTD   về việc tiếp nhận   không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển...

Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014

Ngày đăng 03/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1423
Ngày 15/01/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán...

Thông báo hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương Thành phố năm 2014

Ngày đăng 30/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 1823
Ngày 30/01/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành   Công văn số 215/HĐTNN-TT về việc hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương Thành...

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 1991
Ngày 15/01/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 77/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015