Cán bộ công chức

Thông báo thời gian, địa điểm Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 19/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1559
Ngày 18/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Giấy mời số 66/GM-HĐTT về việc Dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Ngày đăng 18/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1729
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức ban hành Thông báo số 922/TB-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 17/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 5618
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 công khai ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghiệp vụ chuyên ngành để thí sinh tham...

Phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 15/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 2145
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3639/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 12/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1670
Ngày 06/5/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013

Ngày đăng 12/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 6234
Ngày 12/5/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 886/SNV-ĐTBDTD về việc thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh viên cao cấp năm 2013

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 11/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 2832
Ngày 08/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2962/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Thông báo lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi Kỳ tuyển dụng công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 07/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 1643
Ngày 6/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Hướng dẫn số 831/HD-HĐTT về việc tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ...

Hướng dẫn tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy tính, Kỳ thi tuyển công chức hành chính Thành phố Năm 2015

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 4218
Ngày 06/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 831/HD-HĐTT về vệc tổ chức ôn tập và xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành trên máy...

Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Ngày đăng 23/04/2015 | 12:00 AM  | View count: 1691
Ngày 21/4, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 ban hành Thông báo số 734/TB-HĐTNN về điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014